Štete od mraza

Štete od mraza

Niske temperature 07., 08. i 09. travnja 2021. ostavile su velike štete na voćnjacima u našoj Općini. Gotovo sve voće koje je bilo u fazi cvatnje se smrznulo. Ovisno o položaju, šteta je zasigurno od 60-100%. Prava šteta vidjet će se za desetak dana kada latice i osušeni plodovi otpadnu. Iako je temperatura na višim položajima bila nešto blaža, zbog hladnog vjetra, snijega i kiše, više su stradali voćnjaci koji su na višim položajima. Štete čak ima i na vinogradima, na ranijim sortama gdje su se smrznuli pupovi koji su potjerali.