Travanj 2021. najhladniji unazad 4 godine

Travanj 2021. najhladniji unazad 4 godine

Ovogodišnji travanj zasigurno će mnogima ostati u sjećanju zbog mraza i niskih temperatura. Unazad četiri godine, ovo je najhladniji travanj. Prosječna mjesečna temperatura za travanj 2021. bila je svega 8,8 C, dok je 2018. bila 16,2 C, a 2019. i 2020. 12,8 C. Za promatrani period prosječno u travnju padne 46 L/m², a ove je godine padalina bilo 65,9 L. Pred nama je svibanj, prema statistici unazad 3 godine, jedan od mjeseci sa najmanje oborina te prosječnom temperaturom zraka od oko 16 ̊C. Podatci o temperaturama i padalinama pribavljeni su sa mjerne meteorološke stanice u Kaptolu.