Klupa kod Grada

Klupa kod Grada

Na inicijativu vijećnika, Općina Kaptol postavila je klupu (za odmor, fotografiranje,...) na mjesto gdje je ona od davnina bila. Ukoliko se ukaže potreba, postavit će se i druga.