Izgrađena kosturnica u Kaptolu

Izgrađena kosturnica u Kaptolu

Općina Kaptol izgradila je na groblju u Kaptolu prvu kosturnicu od ukupno 7 kosturnica koje će biti izgrađene u svim grobljima na području Općine. Namjena kosturnica je trajna sahrana posmrtnih ostataka, koji će biti ekshumirani prilikom prekapnja starih grobnica za koje se ne plaća grobna naknada. Sukladno Zakonu sve zemljene grobnice, koje su starije od 15 godina i grobnice izgrađene od čvrstog materijala a za koje nije plaćena grobna naknada bit će prekopane, a posmrtni ostaci pohranjeni u kosturnicu dok će takva grobna mjesta biti dodijeljene novim korisnicima. Zbog svega navedenoga još jednom pozivamo sve osobe, koji nisu prijavili grobna mjesta svojih najmilijih, da se prijave u Općinu radi upisa u evidenciju korisnika grobmog mjesta, a u protivnom grobna mjesta bez upisanog korisnika biti će prekopana i dodijeljena drugim korisnicima.