Državna sredstava za rekonstrukciju dječjeg vrtića „Bambi“ Kaptol

c_300_270_16777215_0_0_images_slike2021_potpis_ugovora_u_djakovu.jpg

Dana 27.05.2021. u Đakovu, od strane Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, Općini Kaptol uručen je Ugovor o sufinanciranju radova i usluga za „Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića“. Vrijednost sufinanciranja je 75.019,00 kn. Ostatak potrebitih sredstava osiguran je iz vlastitih izvora proračuna  Općine. Općina Kaptol aplicirala je za sredstva Agencija za rekonstrukciju dječjeg vrtića, kako bi povećali kapacitet istoga i omogućili upis dodatnih 12-15 djece, jer postojeći kapacitet je popunjen te trenutno u vrtiću boravi 52 djeteta u dobi od 1 do 6 godina, a samo dvoje djece je izlazna generacija tako da je neophodno proširiti kapacitet vrtića, kako bi mogli upisati nove korisnike.