Transparentnost poslovanja

c_300_270_16777215_0_0_images_slike2021_transparentnost_2021.jpg

Institut za javne financije predstavio je 5. srpnja 2021. rezultate istraživanja transparentnosti proračuna svih 576 hrvatskih županija, gradova i općina. Cilj istraživanja bio je utvrditi da li su objavljeni ključni proračunskih dokumenata na mrežnim stranicama. Objava pet ključnih proračunskih dokumenata može se smatrati tek prvim, ali temeljnim korakom prema potpunijoj transparentnosti i participaciji građana, odnosno neophodnim preduvjetom za educiranje građana i njihovo uključivanje u lokalne proračunske procese. Rezultate istraživanja možete pogledati putem Interaktivne karta.