Obveza uklanjanja biljke ambrozije

Obveza uklanjanja biljke ambrozije

Sukladno članku 2. Naredbe o obveznom uklanjanju ambrozije (NN 72/07) vlasnici i korisnici poljoprivrednog obrađenog i neobrađenog zemljišta (vrtova, oranica, livada itd.), šuma i lovišta, ovlaštenici upravljanja vodotocima i kanalima te površinama uz vodotoke i kanale, ovlaštenici upravljanja i održavanja površina uz javne prometnice i željezničke pruge, ovlaštenici upravljanja parkovima i drugim javnim zelenim površinama (u daljnjem tekstu: obveznici) dužni su provoditi mjere uklanjanja ambrozije propisane člankom 3.  Naredbe. Biljka je jednogodišnja, što znači da se širi sjemenom. Dug joj je period klijanja –niče tijekom cijelog ljeta, cvijeta od srpnja do listopada i prilikom cvatnje obilno izlučuje polen.Time izaziva kod osjetljivih ljudi alergijske reakcije, a može uzrokovati i tešku kroničnu bronhijalnu astmu. Stoga apeliramo na poljoprivrednike ali i sve ostale građane vlasnike i korisnike voćnjaka, vrtova, vikendica i sličnih površina koje su omeđene kanalima i putovima da unište ovaj opasan korov košnjom, čupanjem ili kemijskim uništavanjem-korištenjem herbicida na bazi glifosata, te mu ne dozvoliti da se rascvjeta i stvori sjeme te tako nastavi širenje i u slijedećoj godini.