Sufinanciranje kastracije i sterilizacije pasa i mačaka

Sufinanciranje kastracije i sterilizacije pasa i mačaka

Općina Kaptol potpisala je ugovor s Veterinarskom stanicom Požega o sufinanciranje troškova sterilizacije i kastracije pasa i mačaka i označavanje pasa mikročipom tokom 2022. godine. Ugovor o sufinanciranju navedenih usluga primjenjuje se do iskorištenja ugovornih sredstava. Općina Kaptol za sve gore navedene usluge platiti će 50% redovne cijene usluge. Trenutne cijene usluga uz sufinanciranje Općine kaptol su:
1. Sterilizacija ženke psa – do 10 kg - 225,00 kn
2. Sterilizacija ženke psa – od 10 do 20 kg - 267,00 kn
3. Sterilizacija ženke psa – od 20 do 40 kg - 300,00 kn
4. Sterilizacija ženke psa – 40 kg i više - 325,00 kn
5. Kastracija muškog psa - 150,00 kn
6. Kastracija muškog psa – preko 20 kg - 200,00 kn
7. Sterilizacija mačke - 175,00 kn
8. Kastracija mačka - 125,00 kn
9. Označavanje mikročipom - 45,00 kn