Polugodišnje ostvarenje proračuna za 2022.

Polugodišnje ostvarenje proračuna za 2022.

Proračunsko polugodište završava s 30.06. te donosimo kratak pregled ostvarenja prihoda i rashoda unutar promatranog razdoblja. Od 01.01.2022. – 30.06.2022. Općina Kaptol ostvarila je prihode i primitke u iznosu od 5.234.703,25 kn odnosno 32 % planiranih sredstava. Rashodi su realizirani u iznosu od 5.243.704,10 kn ili 29 % od planiranog.
U odnosu na prvo polugodište 2021., rashodi su 2022. manji za 24 %, dok su prihodi za isto usporedno razdoblje ove godine manji za 41 % ( ovakva velika razlika rezultat je kreditnog zaduženja te primitak sredstava za realizaciju projekta u 2020.) O izvršenju polugodišnjeg proračuna više će biti nakon sjednice Vijeća u rujnu, jer je jedna od točaka dnevnog reda i Polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna.