Tuča na kraju rujna

Tuča na kraju rujna

Dana 27. rujna 2022. oko 16:45 sati sjeverna naselja Općine Kaptol zahvatila je oluja praćena tučom, vjetrom i kišom. Sjeverac koji je kratko ali snažno zapuhao (oko 20 km/h) spustio je temperaturu u svega nekoliko minuta, od ugodnih 21,5 na svega 11 °C. U periodu od oko 15 minuta palo je 9 L kiše. Od tuče su najviše stradali neobrani vinogradi te duhan. Prema prvim procjenama štete su 10% ili veće.