Zaključak s 12. sjednice Općinskog vijeća

c_300_270_16777215_0_0_images_slike2014_vijece.jpg

Općinsko vijeće Općine Kaptol održalo je dana 19. prosinca 2022. svoju posljednju ovogodišnju sjednicu. Pred vijećnicima se našlo čak 33 točke dnevnog reda. Dvije najvažnije svakako su proračun za 2023. te III. Izmjene i dopune proračuna za 2022. Prihodi kao i rashodi za 2023. planirani su na razini oko 1.650.000,00 €. Od čega se na rad dječjeg vrtića odnosi oko 175.000,00 €. U 2023. najznačajniji rashodi su: sufinanciranje predškolskog odgoja i obrazovanja 370.000,00 €, socijalna zaštita 60.000,00 €, religija, rekreacija i kultura 112.000,00€, zaštita okoliša 140.000,00€, promet, industrija i poljoprivreda 315.000,00€, protupožarna zaštita 45.000,00€, javna rasvjeta i stanovanje 360.000,00€ i dr. Izmjenama i dopunama proračuna za 2022. proračunski prihodi i primitci te rashodi i izdatci zajedno s proračunskim korisnikom (dječjim vrtićem) planirani su u iznosu od 20.500.000,00 kn. Općinski vijećnici sve prijedloge odluka sa 12. sjednice usvojili su jednoglasnom odlukom. 

Kako bi se svi lakše snalazili, Jedinstveni upravni odjel izradio je proračun u malom, odnosno vodić za građane. Proračun u malom.pdf