Subvencija za priključenje na sustav odvodnje

c_300_270_16777215_0_0_images_slike2023_prikljucak_na_kanalizaciju.jpeg

Općina Kaptol i ove će godine sufinancirati cijenu priključka obiteljskih kuća na sustav javne odvodnje. Subvencija za priključenje iznosi 55,00 EUR. Subvenciju mogu iskoristiti svi koji se do sada nisu spojili na sustav javne odvodnje a pored kojih je prošla kanalizacijska mreža. Subvencija se ostvaruje pri podnošenju zahtjeva u Tekiji d.o.o. i nije potrebno prethodno dolaziti u Općinu Kaptol.