Odvoz glomaznog otpada 11.11.2023.

Odvoz glomaznog otpada 11.11.2023.

Odvoz glomaznog otpada iz svih naselja s područja Općine Kaptol biti će 11.11.2022. godine. Korisnici komunalnih usluga s područja Općine Kaptol, koji su podmirili svoje financijske obveze prema Komunalcu Požega d.o.o., a žele koristiti uslugu odvoza i zbrinjavanja krupnog (glomaznog) otpada, trebaju se javiti u Komunalac Požega d.o.o. na tel. broj 034/ 440 – 997. najkasnije do 13,00 sati dan uoči odvoza. Krupni (glomazni) otpad nije dozvoljeno odlagati na javnu površinu, nego ga je potrebno skupiti na hrpu unutar okućnice, neposredno uz javnu površinu. Metalni krupni (glomazni) otpad potrebno je posebno odvojiti od ostalog krupnog (glomaznog) otpada. Stari automobili i građevinski otpad nisu kućni krupni (glomazni) otpad i ne odvoze se u okviru Plana odvoza krupnog (glomaznog) otpada. Popis vrsta predmeta i tvari koje se smatraju krupnim (glomaznim) otpadom propisan je Naputkom o glomaznom otpadu (NN 79/15), a navedeni popis također možete pronaći na web stranici www.komunalac-pozega.hr, kao i sve ostale informacije vezane uz uslugu sakupljanja otpada.

Popis stvari koje s smatraju glomaznim otpadom.