Općina Kaptol domaćin konferencije „Slavonski model zbrinjavanja komunalnog otpada“

Općina Kaptol domaćin konferencije „Slavonski model zbrinjavanja komunalnog otpada“

U vijećnici Općine Kaptol uz domaćinstvo načelnika Mile Pavičića, ing. održana je IV. znanstveno-stručna konferencija „Slavonski model zbrinjavanja komunalnog otpada" Slamko 2023 uz organizatore: Panon - institut za strateške studije Osijek, Fakultet turizma i ruralnog razvoja u Požegi, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija - Osijek, Građevinski i arhitektonski fakultet - Osijek, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru i Veleučilište u Virovitici.

Na konferenciji su izloženi brojni znanstveni i stručni radovi iz aktualnih područja: ruralni razvoj i turizam u ekološkim okvirima, prikupljanje i recikliranje komunalnog otpada, obnovljivi izvori
energije, smanjenje emisije stakleničkih plinova, umjetna inteligencija, robotizacija itd. koji će biti izdani u zborniku radova konferencije. Na konferenciji su osim profesora bili prisutni i direktori komunalnih poduzeća Slavonije i Baranje, gospodarstvenici i predstavnici lokalne samouprave.

Osim podizanja komunalnog standarda, kvalitetno prikupljanje i selekcija komunalnog otpada pridonosi i mogućnostima razvoja novih tehnologija, investicija u turizmu i novog zapošljavanja mladih ljudi u našoj regiji. Nakon zaključne rasprave organiziran je posjet reciklažnom dvorištu Novi Bešinci, kao dobrom primjeru prakse i prigodni domjenak