Zaključak sa 19. sjednice Općinskog vijeća

Općinsko vijeće Općine Kaptol održalo je 20. prosinca 2023. svoju posljednju ovogodišnju sjednicu. Sjednica je brojala 25 točaka dnevnog reda a svakako dvije najznačajnije su II. izmjene i dopune proračuna Općine Kaptol za 2023. te Proračun Općine Kaptol za 2024. godinu. Prihodi kao i rashodi za 2024. planirani su na razini oko 1.953.000,00 €. Od čega se na rad dječjeg vrtića odnosi 326.00,00 €. U 2024. najznačajniji rashodi su: sufinanciranje predškolskog i osnovnoškolskog odgoja te visoke naobrazbe oko 385.000,00 €, socijalna zaštita 42.640,00 €, religija, rekreacija i kultura 118.000,00 €, zaštita okoliša 145.000,00 €, promet, industrija i poljoprivreda 316.700,00 €, protupožarna i civilna zaštita 57.000,00 €, javna rasvjeta 34.600,00 € i dr. II. Izmjenama i dopunama proračuna za 2023. proračunski prihodi i primitci te rashodi i izdatci zajedno s proračunskim korisnikom (dječjim vrtićem) uravnoteženi su na iznosu od 2.115.000,00, od čega se na vrtić odnosi 212.000,00 €. Sve točke sa 19. sjednice donesene su jednoglasnom odlukom vijećnika.