Sjednica Općinskog vijeća

Usvojen proračun Općine Kaptol za 2011. g.

 

9. sjednicom od 22. prosinca 2010. godine, donešen je proračun Općine Kaptol. Proračun za 2011. godinu planiran je u iznosu od 4.044.500,00 kn. Tumačenjem općinskog načelnika  na 5. razini proračunskih pozicija, proračun je donešen jednoglasno. Proračun Općine Kaptol bit će objavljen na web stranici pod rubrikom "Službeni glasnik". Osim proračuna i rebalansa donešene su i mnoge druge bitne odluke, a prije svega valja napomenuti da je jedoglasno donešen "Plan zaštite i spašavanja stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara Općine Kaptol". Općina Kaptol prva je od jedinica lokalne samouprave Požeško -slavonske županije izradila i usvojila ovaj Plan. Zbog složenosti, sveobuhvatnosti i širine, Plan će biti na raspolaganju zainteresiranim osobama  na uvid samo u papirantom obliku.