Održana rasprva za gospodarsku zonu "Novi Bešinci"

Prethodna rasprava za izradu UPU „Novi Bešinci“

Dana 08.03.2011. održana je u prostorijama Općine Kaptol prethodna rasprava za izradu urbanističkog plana uređenja gospodarske zone „Novi Bešinci“.  Rasprava je sazvana radi ostvarivanja dodatnih mišljenja svih pravnih i fizičkih osoba, a koje direktno ili indirektno utječu na razvoj gospodarske zone „Novi Bešinci“. Izvoditelj UPU je Zavod za prostorno uređenje Županije požeško-slavonske. Zona se nalazi na k.o. Doljanovci, pored sela Novi Bešinci, a koje pripada Općini Kaptol. Zona je smještena 200 m od građevinske zone, a uz županijsku cestu 4101 i sastoji se od dva dijela (sjevernog i južnog). Planirana zona obuhvaća oko 13 ha, a  čini je 20 katastarskih čestica s 21 vlasnikom. Omjer vlasništva u Zoni otprilike je podijeljen na: 65% - privatno vlasništvo, 21% vlasništvo Općine Kaptol, te oko 14% površine još je u vlasništvu Republike Hrvatske. Predviđena Zona je trenutačno poljoprivredno zemljište, a s izgradnjom Zone vršila bi se prenamjena čestica u isključivo gospodarsko zemljište. Prema funkcionalnom smislu, Zonu bi činilo 10 ha korisne površine te oko 3 ha pomoćne površine (prometnice, pješačke staze, zelene površine, te ostala komunalna infrastruktura).

Prometna infrastruktura PDF   Uvjeti građenja. PDF