Prijava poreza za 2012. godinu

Zahtjev za povrat više uplaćenog poreza

Porezne uprave započele su s prikupljanjem poreznih prijava za povrat više uplaćenog poreza u 2012. godini. Porezne prijave i ove će se godine zaprimati do kraja veljače. Za prijavu je potrebno uredno popuniti obrazac DOH, uz njega priložiti IP karticu i ili karticu drugog dohotka. Uz poreznu prijavu potrebno je priložiti i fotokopiju osobne iskaznice.
Napomena, Obrazac DOH moguće je isprintati i popuniti te ga kao takvoga predati u Poreznu upravu, ali tada je potrebno potpisati se na dnu svake stranice, a ne samo na kraju obrasca.
Pristupom poreznom kalkulatoru, sami izračunajte visinu preplaćenog poreza za povrat.
Sve upute za sastavljanje DOH obrasca možete pročitati na stranicama RRIF-a . Svi stanovnici Općine Kaptol koji ne mogu samostalno popuniti poreznu prijavu mogu se slobodno obratiti u Općinu, a gdje će im se pružiti pomoć oko popunjavanju potrebnih obrazaca.