Testiranje vinara i degustatora

Obnavljanje stečanih znanja

Udruga vinogradara, vinara i voćara Općine Kaptol započela je ovih dana s još jednom akcijom. Nakon završenog tečaja „Senzorno ocjenjivanje vina“, članovi Udruge odlučili su utvrditi znanje. Samoinicijativno, a unutar Udruge pokrenuta je akcija internog ocjenjivanja vina. Više na stranicama Udruge www.udruga-vvv-kaptol.hr Isto tako, Udruga poziva sve posjetitelje web stranice Udruge da popune anketu vezanu za organizaciju Vincelova u Kaptolu.