Objava biračima

Lokalni izbori 2013.

Dopis Ureda državne uprave Požeško slavonske županije: objava biračima i raspis povodom izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i izbora za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike.

prilogg Objava. pdf

prilogg Raspis.pdf