Istraživanje tumula br. 16

Vrhunska arhitektura i ratnička oprema

Premda je od početka kontinuiranog istraživanja arheološkog lokaliteta iznad Kaptola prošlo 13 godina i danas mnogobrojni nalazi iznenade arheologe koji ovdje istražuju. Ove godine na prostoru lokaliteta Gradci istražen je tumul br. 16. Osim fantastično očuvane arhitekture grobne komore, unutar groba pronađena je konjska oprema, koplja, noževi, ulomci keramike, te kosti pokojnika. Grobni humak datira s početka 7. st. prije Krista. Budući da je još dosta tumula neistraženo, daljnja istraživanja, a koja su u planu zasigurno će ponuditi nova otkrića i nova saznanja o zajednici koja je ovdje živjela u starije željezno doba tj. 800 – 500 godina prije nove ere. Voditelj istraživanja je dr. sc. Hrvoje Potebica sa suradnicima Janjom Mavrović (znanstveni novak na katedri za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu) te Borut Križ (slovenski arheolog i jadan od najboljih poznavatelja željeznog doba.) O ovoj temi posao je i Večernji list.

c_300_270_16777215_0_0_slike2013_tumul_16-1-2013.jpg  c_300_270_16777215_0_0_slike2013_tumul_16-2-2013.jpg  c_300_270_16777215_0_0_slike2013_tumul_16-3-2013.jpg  c_300_270_16777215_0_0_slike2013_tumul_16-4-2013.jpg  c_300_270_16777215_0_0_slike2013_tumul_16-5-2013.jpg

link isječak vijesti Poljoprivredne tv.