Završne pripreme za ovogodišnji sajam "Vino -Kap" Kaptol

Pripreme za sajam

Sajam "Vino - kap" Kaptol 2010. god.