Koordinacija u Kaptolu

Zajednička suradnja

Dana 05.03.2010. god. u vijećnici Općine Kaptol održan je sastanak čelnika jedinica lokalne samouprave i predstavnika Agencije za plaćanje u poljoprivredi.

TEMA: Zajednička suradnja i brži protok informacija do krajnjih korisnika.

Sastanku su prisustvovali: ispred Agencije za plaćanja u poljoprivredi: Danijela Vlahov i Ivana Novinc, a ispred jedinica lokalne samouprave: načelnik i zamjenika načelnika Općine Kaptol, načelnik Općine Čaglin, načelnik Općine Brstovac i zamjenik načelnika Općine Velika.

Uvodnu riječ i prijedlog suradnje iznijela je Danijela Vlahov. Navela je kako Požeško - slavonska županija trenutačno broji 5980 OPG-a. Kako dolazi vrijeme podnošenja obrazaca za ostvarivanje poticaja u poljoprivrednoj proizvodnji, potrebno je obrasce poslati na kućne adrese te ih popunjene korisnici moraju vratiti nazad u Agenciju. Prijedlog Agencije nalaže dostavu obrazaca u jedinice lokalne samouprave, a koji će korisnicima na svom području dostaviti i pomoći u popunjavanju istih. Također, informacije i druga saznanja koja teku iz ministarstava potrebno je što prije i što bolje prenijeti krajnjim korisnicima.

Ovakav prijedlog suradnje podržali su svi prisutni, te je na temelju toga potpisan zapisnik o prihvaćanjiu prijedloga i nastavku zajedničke suradnje. Prvi potreban korak je obućiti osobu iz jednice lokalne samouprave kako bi pomogla u popunjavanju obarazaca lokalnim mještanima te otkolonila mogućnost krivog popunjavanja.

Općina Kaptol u ovom trenutku broji 432 OPG-a. Projekt se nastavlja stupanjem na snagu novog Zakona i Uredbe koji reguliraju poticaje u poljoprivredi.

Općinski načelnik Općine Kaptol naglasio je kako je ovo samo još jedan u nizu poslova izvan djelokruga rada jedinica lokalne samouprave, ali budući da mu je cilj i svrha pomoći lokalnom stanovništvu podržao je ovaj prijedlog.