Zaštita i spašavanje

Sjednica Stožera zaštite i spašavanja

Općinsko vijeće Općine Kaptol donijelo je na svojoj trećoj sjednici od 29. rujna 2009. god. Odluku o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Kaptol. Kao temelj za izradu  Plana zaštite i spašavanja Općine Kaptol, usvojene je na istoj sjednici dokument "Procjena ugroženosti stanovništva materijalnih i kulturnih dobara".

 Načelnik stožer, Josip Soudek sazvao je sjednicu na zahtjev tvrtke IN - Konzalting (tvrtka koja izrađuje Plana zaštite i spašavanja za Općinu Kaptol) kako bi se definirali određeni parametri koji su potrebni za izradu plana.

Sjednici su prisustvovali članovi Stožera, onćinski načelnik i predstavnici tvrtke IN - Konzalting.

Načelnik Stožera pozdravio je sve prisutne te uvodnim riječima dobrodošlice otvorio prvu sjednicu Stožera. Prirodne katastrofe koje ovih dana pogađaju svijet dovoljno su upozorenje da bi se ovakvo nešto moglo desiti i kod nas, a tad je bitno brzo i kvalitetno djelovanje.  Budući da je ovo prva sjednica, svi članovi su se upoznali sa svojim dužnostima i obvezama u Stožeru, te ime je u kratkim crtama predstavljena Procjena ugroženosti, a koja je ranije usvojena.

Drugu točku dnevnog reda preuzela je gospođa Sonja Glibo, djelatnica tvrtke IN -  Konzalting, koja izrađuje Plan. Napomenula je kako je Plan u početnom stadiju izrade te navela mnoge parametre  koje Stožer mora pribaviti i definirati, a koji su bitni za izradu Plana. Detaljnim analizama zaključila je kako ukoliko dođe do katastrofe, djeluje se prema donešenom Planu, a ukoliko je on neuredno napravljen, posljedice su katastrofalne.

Daljnjim razmatranjem zaključeno je kako se u Stožer moraju imenovati još dva člana (veterinar i osoba ovlaštena za zbrinjavanje i evakuaciju)

Kako su podjeljeni zadatci koje treba izvršiti u slijedećim mjeseca dana, te ih dostviti osobi koja izrađuje Plan, načelnik Stožera zaključio je prvu sjednicu i zahvalio se svima na ukazanom povjerenju, spremnosti na suradnju, ali i na dolasku po ovako lošem vremenu.

Općinski načlenik, kao gost ove sjednice zahvalio se svima na suradnji. Izrazi je spremnost sudjelovanja i pomoći Stožeru u kriznim situacijama, ali i u predradnjama koje je potrebno učiniti za izradu Plana.