34 ponude za energetsku učinkovitost

energetska uinkovitostPrema raspisanom natječaju Općine Kaptol a za Program povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća u Općini Kaptol pristiglo je 34 zahtjeva. Kroz desetak dana imenovat će se stručno povjerenstvo koje će sve pristigle zahtjeve pregledati i ocijeniti. Nakon pregleda i ocjene ponuda, povjerenstvo će usporediti stvarno stanje sa predloženim projektima te će se s prihvatljivim ponuditeljima sklopiti ugovor i omogućiti im daljnje postupanje prema natječajnim uvjetima.