Transparentna javna nabava

certificate 120

Poštivajući osnovna načela javne nabave te zakonitog, namjenskog i svrhovitog trošenja proračunskih sredstava, Općina Kaptol posjeduje certifikat "Transparentna javna nabava".  

link:  http://www.transparentnajavnanabava.hr/partner/opcina_kaptol