Bezuvjetno mišljenje Državnog ureda za reviziju

palac goreDržavni ured za reviziju, područni ured Požega provodio je reviziju poslovanja Općine Kaptola za 2013. godinu od 07. srpnja do 29. listopada 2014. godine.  Ciljevi revizije bili su utvrditi vjerodostojnost izvještaja, analizirati prihode i rashode, provjeriti usklađenost poslovanja sa zakonima, provjera i ocjena učinkovitosti korištenja sredstava, provjera drugih aktivnosti vezanih uz poslovanje Općine. Prema mišljenju Državnog ureda za reviziju, nisu utvrđene nepravilnosti i propusti vezani uz usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima, te je Općini izraženo bezuvjetno mišljenje.