Istraživanje javnosti rada

transparentnostPrema istraživanju GONG-a o javnosti i transparentnosti rada u 2014. godini, Općina Kaptol zauzela 104. mjesto ukupno gledajući, a ako se promatraju samo općine tada je Općina Kaptol na 42. mjestu i jedina je općina Požeško-slavonske županije koja ima status „transparentna“. Sve rezultate možete pogledati na stranicama GONG-a.