Prijedlog proračuna za 2015. godinu

Sukladno zakonskim odredbama, načelnik Općine Kaptol izradio je prijedlog proračuna za 2015. godinu te projekcije za razdoblje 2015.-2017. g. Prijedlog proračuna sa svim pripadajućim materijalima poslan je svim vijećnicima Općinskog vijeća Općine Kaptol, a ovim putem javno je objavljen kako bi i drugi imali uvid te do njegovog donošenja mogli uputiti svoje primjedbe na ovako sačinjen prijedlog.  Pisane primjedbe mogu se dostaviti poštom ili osobno na adresu: Općina Kaptol, Školska 3, 34334 KAPTOL najkasnije do 10. prosinca 2014. god.

Proračun 2015. – Opći dio prihodi.pdf
Proračun 2015. – Opći dio rashodi.pdf
Proračun 2015. – Poseban dio organizacijska klasifikacija.pdf
Proračun 2015. – Poseban dio programska klasifikacija.pdf
Proračun 2015. – Poseban dio ekonomska klasifikacija.pdf
Projekcije 2015. – 2017. Prihodi.pdf
Projekcije 2015. – 2017. Rashodi.pdf
Proračun 2015. – Plan razvojnih programa.pdf