9. Sjednica Općinskog vijeća

vijece9. Sjednicu Općinskog vijeća Općine Kaptol  održat će se 15. prosinca 2014. godine (PONEDJELJAK) u 18:00 sati u općinskoj vijećnici. Predloženi dnevni red sjednice je slijedeći: 

 

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice.
2. Prijedlog Proračuna Općine Kaptol za 2015. godinu s projekcijama za 2016. i 2017. godinu i Planom razvojnih programa.
3. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kaptol za 2015. godinu.
4. Izvješće o obavljenoj reviziji gospodarenja otpadom na području Požeško-slavonske županije.
5. Izvješće o obavljenoj reviziji osnivanja i ulaganja u opremanje i razvoj poduzetničkih zona na području Požeško-slavonske županije.
6. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Kaptol za 2013. godinu.
7. Pitanja i prijedlozi o različitom.

Glavna točka ove sjednice je donošenje proračuna za 2015. godinu.  Na predloženi proračun koji je od 20. studenog,  objavljn na web stranici Općine te upučen viječnicima, nije bilo  primjedbi niti drugih prijedloga.