10. Sjednica Općinskog Vijeća

vijecePosljednja ovogodišnja sjednicaOpćinskog vijeća Općine Kaptol održat će se 29. 12.2014. godine u općinskoj vijećnici s početkom u 18:00 sati. Predloženi dnevni red sjednice je sljedeći:

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice.
2. Prijedlog Socijalnog plana Općine Kaptol za 2015. godinu.
3. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi u Općini Kaptol za 2015. godinu.
4. Prijedlog Programa javnih potreba u športu u Općini Kaptol za 2015. godinu.
5. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu u Općini Kaptol.
6. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu na području Općine Kaptol.
7. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za rad političkih stranaka u 2015. godini.
8. Prijedlog Odluke o subvenciji poljoprivrednicima za osjemenjivanje goveda.
9. Prijedlog Odluke o sufinanciranju boravka djece u vrtićima.
10. Prijedlog odluke o dodjeli sredstava za novorođenčad.
11. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Kaptol za 2014. godinu .
12. Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u kulturi u Općini Kaptol za 2014. godinu.
13. Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u športu u Općini Kaptol za 2014. godinu.
14. Prijedlog izmjena Socijalnog plana Općine Kaptol za 2014. godinu.
15. Prijedlog izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu na području Općine Kaptol.
16. Prijedlog izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu na području Općine Kaptol.
17. Pitanja i prijedlozi o različitom.