11. Sjednica Općinskog vijeća

vijece11. sjednica Općinskog vijeća Općine Kaptol održat će se 27. ožujka 2015. godine (PETAK) U 18:30 sati u općinskoj vijećnici. Predloženi dnevni red sjednice je slijedeći: 

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice.
2. Prijedlog Srednjoročnog plana davanja koncesija.
3. Prijedlog Plana davanja koncesija za 2015. godinu.
4. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o uvjetima obavljanja pokretne prodaje na području Općine Kaptol.
5. Prijedlog Odluke o izradi usklađenja Prostornog plana i uređenja Općine Kaptol sa Zakonom o prostornom uređenju.
6. Mišljenje na Nacrt konačnog prijedloga Izmjena i dopuna prostornog plana Požeško – slavonske županije.
7. Prijedlog Odluke o izradi Strategije razvoja Općine Kaptol od 2015. do 2020. godine.
8. Prijedlog Odluke o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kaptol.
9. Prijedlog Odluke o početnom iznosu zakupnine za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kaptol.
10. Godišnji obračun proračuna Općine Kaptol za 2014. godinu.
11. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu na području Općine Kaptol.
12. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu na području Općine Kaptol.
13. Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom Općine Kaptol za 2014. godinu.
14. Izvješće o radu Općinskog načelnika za period od 01.07.2014. godine do 31.12.2014. godine.
15. Prijedlog I. Izmjena i dopuna proračuna Općine Kaptol za 2015. godinu.
16. Pitanja i prijedlozi o različitom.