Dok se Rim osnivao, Papuk je "vrvio" ljudima

uenici na arheoloskom lokalitetu 13 20150529 1897661356Arheološka istraživanja na lokalitetu „Gradci“ iznad Kaptola provode se i 2015. godine. Voditelj istraživanja prof. dr. sc. Hrvoje Potrebica sa suradnicima ove godine istražuje veliku gradinu (naselje).  Pretpostavlja se kako je gradina površine cca 70000 m², a na istoj je prije gotovo 2750 godina živjelo i do 1500 ljudi

(za usporedbu, Kaptol danas broji oko 1300 stanovnika). Arheolozi istraživanja vrše iskapajući sonde (probne iskope), a na kojima je već sada utvrđeno postojanje više kuća. Premda se glavnina nalaza uvijek nađe u grobovima, arheolozi su i na mjestu nekadašnjeg naselja našli poveći broj ulomaka keramike, utega tkalačkog stana, te nešto metalnih predmeta. Pronalazak centralnih ognjišta kuća kao i paljevnog materijala arheolozima će zasigurno pomoći u rekonstrukciji i shvaćanju života na ovim prostorima prije gotovo 2750 godina. Učiteljica, Kristina Rupert zajedno s učenicima Osnovne škole Vilima Korajca u Kaptolu, tj. s učenicima 5. razreda, uputila se na povijesni lokalitet kako bi i  djeci pokazala, kako se povijest doslovno mijenja i zašto je dobro poznavati povijest, a posebno povijest svoga kraja.  Profesor H. Potrebica u nesvakidašnjem ambijentu, u šumi, točnije na mjestu gdje su nekada ljudi živjeli ugostio je i prepričao priču učenicima koju su „grobovi“ sačuvali o ljudima, običajima, i životu kakav je nekada bio. Prepričavajući i slikovito pojašnjavajući, djeci je dočaran dan u životu ljudi koji su nekada živjeli na Papuku.