Zaključak s 15. sjednice Općinskog vijeća

vijeceOpćina Kaptol održala je 21. prosinca 2015. godine svoju posljednju ovogodišnju sjednicu Općinskog vijeća. Premda je na dnevnom redu sjednice bila 21. točka, gotovo svi prijedlozi odluka usvojeni su jednoglasno. Najviše rasprave vodilo se u točci Proračun za 2016. godinu.

Pojašnjavajući svoj prijedlog, načelnik je naglasio kako će samo biti racionalan i rasporediti prihode i rashode bez značajnijih promjena u odnosu na 2015. godinu. Na kraju iznošenja prijedloga proračuna, načelnik je zaključio kako natječaja za ruralni razvoj nema, dokumentacija koju je Općina pripremala ističe tako da će biti dodatnih troškova ukoliko se Općina želi prijaviti. Prijedlog Proračuna je sukladno zakonskim propisima bio objavljen na web stranici Općine, ali u razdoblju u kom su se mogli podnositi prijedlozi i primjedbe, istih nije bilo. Proračun je na kaju usvojen uz 10 glasova ZA te 2 suzdržana. Rebalans proračuna kao i svi ostali prijedlozi odluka usvojeni su jednoglasno.