Javni poziv za projekte i programe udruga u 2021. godini

Javni poziv za projekte i programe udruga u 2021. godini

Na temelju Odluke općinskog načelnika, KLASA: 022-05/20-01/110, URBROJ: 2177/05-02-20-1, od 20.10.2020., Općina Kaptol ovim putem objavljuje Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu proračunskih sredstava za financijske potpore udrugama za 2021. godinu.

Na ovaj javni poziv mogu se prijaviti sve udruge s područja Općine Kaptol ili udruge koje svoje programe realiziraju na području Općine Kaptol ili ili pak udruge čiji je rad od posebnog interesa za Općinu Kaptol neovisno o mjesto djelovanja udruge. Javni poziv otvoren je do 27.11.2020. godine, a do kada je potrebno dostaviti programe. Obrasci za prijavu dostupani su u nastavku teksta. 
1. Javni poziv.pdf
2. Obrazac za prijavu
3. Obrazac prijave o nepostojanju dvostrukog financiranja
4. Nacrt ugovora
5. Upute za prijavitelje
6. Obrazac za ocjenjivanje
7. Izvješće o utrošenim sredstvima