Ponovljeni Javni poziv da dodjelu sredstava

Ponovljeni Javni poziv da dodjelu sredstava

Na temelju Odluke općinskog načelnika, KLASA: 022-05/20-01/133, URBROJ: 2177/05-02-20-1, od 17.12.2020., Općina Kaptol ovim putem objavljuje Ponovljeni Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu proračunskih sredstava za financijske potpore udrugama za 2021. godinu.


Na ovaj javni poziv mogu se prijaviti sve udruge s područja Općine Kaptol ili udruge koje svoje programe realiziraju na području Općine Kaptol ili pak udruge čiji je rad od posebnog interesa za Općinu Kaptol neovisno o mjesto djelovanja udruge. Javni poziv otvoren je do 17.01.2021. godine, a do kada je potrebno dostaviti programe. Obrasci za prijavu dostupni su u nastavku teksta.
Udruge koje su se prijavile na prvi raspisani Javni poziv, nemaju obvezu ponovne prijave.

1. Javni poziv.pdf
2. Obrazac za prijavu
3. Obrazac prijave o nepostojanju dvostrukog financiranja
4. Nacrt ugovora
5. Upute za prijavitelje
6. Obrazac za ocjenjivanje
7. Izvješće o utrošenim sredstvima