Glasnik

broj 2/2009

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Odluka o izboru Mandatnog povjerenstva.

2. Odluka o izboru Odbora za izbor i imenovanja.

3. Odluka o izboru Odbora za statut i poslovnik.

4. Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Kaptol.

5. Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Kaptol.