Glasnik

broj 2/2010

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA


1. Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata komunalne infrastukture u Općini Kaptol za 2009. godinu.

2. Izvješće o izvršenju programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u Općini Kaptol za 2009. godinu.

3. Odluka o prijedlogu Kandidata za suce porotnike...