Glasnik

broj 3/2009

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Odluka o dužnosnicima Općine Kaptol.

2. Statut Općine Kaptol.

3. Poslovnik Općinskog vijeća Općine Kaptol.

4. Odluka o izboru Komisije za procjenu šteta od elementarnih nepogoda.

5. Odluka o izboru Komisije za prodaju i zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu...