Glasnik

broj 1/2010

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Odluka o usvajanju godišnjeg obračuna proračuna Općine Kaptol za 2009. godinu.  (Projekcija)

2. Odluka o odabiru osobe kojoj se povjeravaju poslovi održavanja...

Službeni glasnik Općine Kaptol

Službeni glasnik Općine Kaptol je javni tisak koji omogućava svim pravnim i fizičkim osobama uvid u zakonsku regulativu, propise, uredbe i odluke koji su donešeni od strane Općinskog vijeća ili...

broj 1/2009

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA