Glasnik

Broj 3/2013

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

 

  1. Odluka o izboru Mandatne komisije.
  2. Odluka o izboru Komisije za izbor i imenovanje.
  3. Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Kaptol.
  4. Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Kaptol.

 AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

  1. Odluka o dodjeli...