Glasnik

Broj 6/2011

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1.    Odluka o prihvaćanju Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Požeško-slavonske županije.
2.    Odluka o prihvaćanju Statuta Javne vatrogasne postrojbe Požeško-slavonske županije.
3.    Odluka o komunalnim djelatnostima...