Glasnik

broj 5/2011

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Odluka o prihvaćanju Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Požeško-slavonske županije.
2. Odluka o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi.
3. Odluka o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone.
4. Odluka o izradi izmjene i dopune...