Glasnik

broj 4/2111

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA


1. Odluka o donošenju Urbanističkog plana gospodarske zone „Novi Bešinci“.
2. Odluka o prijedlogu za razrješenje i imenovanje mrtvozornika za područje Općine Kaptol.
3. Odluka o izmjeni Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj.
4. Zaključak o usvajanju revizije procjene...