Glasnik

Broj 2/2012

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA


1.    Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kaptol za 2011. godinu (opći dio: prihodi i primitci, rashodi i izdatci, posebni dio: rashodi i izdatci).
2.    I. Izmjena i dopuna proračuna Općine Kaptol za 2012. godinu (opći dio:...