Glasnik

broj 2/2015

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Kaptol.
2. Odluka o usklađenju Prostornog plana uređenja Općine Kaptol sa Zakonom o prostornom uređenju.
3. Odluka o izmjeni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kaptol.
4. Odluka o izmjeni Odluke o...