Glasnik

Broj 4/2013

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

  1. Odluka o izboru Odbora za Statut, Poslovnik i normativne akte
  2. Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Kaptol
  3. Odluka o imenovanju Komisije za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
  4. Odluka o priključenju na komunalne vodne...