Glasnik

broj 4/2020

od 24.06.2020.

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Odluka o sustavu glavne knjige riznice i načina vođenja jedinstvenog računa riznice.
2. Odluka davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića „Bambi“ Kaptol.
3. Odluka o ekonomskoj cijeni koštanja programa predškolskog odgoja i sudjelovanja ...