Glasnik

broj 2/2019

 AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Kaptol na području Gospodarske zone Novi Bešinci.
2. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela.
3. Odluka o osnivanju Vlastitog pogona.
4. Plan utroška sredstava od prodaje obiteljskih kuća i stanova u...