Glasnik

broj 2/2020

od 29.04.2020.

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
1. Odluka o donošenju II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kaptol.
2. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kaptol za 2019. godinu.
3. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31.12.2019. godine.
4. Odluka o sufinanciranju boravka...