Glasnik

broj 7/2020

30.10.2020.

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Odluka o davanju Suglasnosti na Sporazum o izmjeni i dopuni Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Požeško-slavonske županije.
2. Odluka o uvjetima obavljanja pokretne prodaje na području Općine Kaptol.
3. Zaključak o prihvaćanju pisma namjere za...