Glasnik

broj 2/2016

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Odluka o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Općine Kaptol.l.
2. Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kaptol za 2016. godinu.
3. Odluka o izmjeni Odluke o koeficientima za obračun plaća službenika i...