Glasnik

broj 1/2016

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
1. Odluka o prijenosu bez naknade komunalnih vodnih građevina trgovačkom društvu Tekija d.o.o..
2. Analiza sustava zaštite i spašavanja.
3. Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Kaptol za period od 2016.  do 2018. godine.do 2018...