Glasnik

broj 4/2016

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kaptol za 2016. godinu. Poći dio: prihodi, rashodi, poseban dio: rashodi, Obrazloženje.
2. Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti.
3. Odluka o izmjeni Odluke o grobljima.
4. Odluka o stavljanju van...