Glasnik

broj 3/2019

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
1. Odluka o dopuni Odluke o vrijednosti boda za plaćanje komunalne naknade u Općini Kaptol.
2. Odluka o imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine Kaptol.
3. Odluka o imenovanju povjerenstva za uvođenje u posjed...