Glasnik

5/2018

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kaptol za 2018. godinu.
2. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja za projekt "Izgradnja predškolske ustanove-dječjeg vrtića"


AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. Odluka o isplati regresa.
2. Zaključak o dodjeli financijske potpore Udruzi „Tomo...