Glasnik

broj 02/18

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
1. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31.12.2017. godine.
2. Odluka o Savjetu mladih Općine Kaptol.
3. Odluka o usvajanju Plana gospodarenja otpadom Općine Kaptol za razdoblje 2018.-2023. godine.
4. Odluka o II. Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenje Općine...