Glasnik

broj 01/2021

Objavljen: 15.03.2021.

 

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Odluka o darovanju nekretnina u vlasništvu Općine Kaptol.
2. Odluka o prijenosu prava investitora na izgradnji vatrogasnog spremišta u Kaptolu .
3. Odluka o osnivanju prava građenja u korist DVD-a Kaptol.
4. Zaključak o pomoći gospodarskim...