Glasnik

Broj 5/2021

10.09.2021.

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Odluka o kriterijima za dodjelu sredstava pomoći za ublažavanje i uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda nastalih u lipnju 2021. godine.
2. Odluka o ukidanju Odluke o sufinanciranju boravka djece s područja Općine Kaptol u vrtićima drugih JLS u 2021...