Glasnik

broj 4/2021

od 23.06.2021.

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Kaptol za 2021. godinu.
2. Odluka o kratkoročnom zaduženju Općine Kaptol.
3. Odluka o prijenosu bez naknade komunalnih vodnih građevina trgovačkom društvu Tekija d.o.o.
4. Odluka o prijenosu bez naknade komunalnih...