Glasnik

4/2018

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Odluka o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države za područje Općine Kaptol.
2. Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države za područje Općine Kaptol.
3. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Kaptol za 2018...