Glasnik

Broj 04/2017

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Kaptol.
2. Odluka o iznosu naknade za sudjelovanje na sjednicama Općinskog vijeća Općine Kaptol.
3. Poslovnik o radu Općinskog vijeća Općine Kaptol.

prilogg.jpgZapisnik sa sjednice Vijeća.pdf