Glasnik

broj 5/2019

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kaptol za 2019. godinu.
2. II. Izmjene i dopune proračuna Općine Kaptol za 2019. godinu.
3. Odluka o komunalnom redu Općine Kaptol.
4. Odluka o kratkoročnom zaduženju Općine Kaptol.
5. Odluka o raspoređivanju sredstava za...