Glasnik

broj 1/2019

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu na području Općine Kaptol.
2. Odluka o osnivanju, sastavu i strukturi postrojbe civilne zaštite Općine Kaptol.
3. Odluka o poticanju zapošljavanja i razvoja poduzetništva na području Općine...