Glasnik

Broj 03/2017

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Odluka o izboru Mandatne komisije.
2. Odluka o izboru Odbora za izbor i imenovanje.
3. Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća.
4. Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Kaptol.
5. Odluka o imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine...